Væmmelse er en meget større faktor for kvinders sexlyst end frygt.Væmmelse er en meget større faktor for kvinders sexlyst end frygt.

Væmmelse tænder kvinder mere af end frygt

Væmmelse er værre for kvinders sexlyst end frygt, hvilket måske skyldes frygt for sygdom.

Det måske lidt kontroversielle budskab fra University of Portsmouths undersøgelse, er baseret på en sammenligning af, hvor seksuelt ophidsede kvinder er efter at være blevet udsat for afsky og andre former for negative stimuli. 

Afsky eller væmmelse menes at være en følelse, der beskytter os, fordi det får os til at undgå noget, der kunne overføre sygdomme - eksempelvis en anden persons blod eller kropsvæsker.

"Sex omfatter øget kontakt med kropslugt og væsker, der i andre sammenhænge ville fremkalde afsky. Kvinder er mere sårbare over for sexoverførte sygdomme end mænd og rammes hårdere, når de bliver smittet, så det er forventeligt, at kvinders lyst mindskes, når de væmmes," siger dr. Diana Fleischman, der er evolutionær psykolog på University of Portsmouths Department of Psychology.

"Det giver mening, at seksuel ophidselse og afsky påvirker hinanden. Seksuel ophidselse motiverer os til nærhed med andre og deres kroppe, mens afsky får os til at fjerne os," siger Fleischman og pointerer at de to konkurrerende følelser - sexlyst og væmmelse - har krævet at vore forfædre alle har måttet overvinde deres afsky, hvis de ville have seksuel kontakt og få børn.

"Før forsøget forudsagde vi også, at ophidselse ville reducere hvor stor afsky man følte. Tidligere undersøgelser har vist, at mænd og kvinder, der er udsat for seksuelle billeder rapporterer mindre afsky. Men vores undersøgelse er den første, som har målt blodgennemstrømningen til kønsorganerne, som er nødvendig for seksuel ophidselse, og hvordan det interagerer med afsky."

En af de mest konsekvente forskelle videnskaben har fundet mellem mænd og kvinder er, at mænd er mindre følsomme over for afsky end kvinder, især når det kommer til sex. Forskerne ønskede at finde ud af om kvinder ville reagere ligesom mænd, når de var seksuelt ophidsede.

Nogle kvinder føler dog hurtigere og mere afsky - og frygt - end andre kvinder.

Derfor fik forskerne i alt 76 heteroseksuelle kvinder i alderen 18-42 til at deltage i forsøgene.

  • en gruppe fik vist væmmelige billeder og skulle derefter se en erotisk film.
  • en anden gruppe så en erotisk film og fik derefter forevist væmmelige billeder
  • en tredje gruppe blev vist skræmmende billeder og derefter en erotisk film
  • en fjerde gruppe så først en erotisk film og derefter skræmmende billeder

Og forsøgene viste, at kvinder, der var mindre tilbøjelige til at føle afsky, ikke følte lige så stor væmmelse, når de var seksuelt ophidsede, mens kvinder, der var meget tilbøjelige til at føle afsky, følte endnu mere væmmelse, når de var seksuelt ophidsese.

"Når vi beslutter os til at have sex opvejer vi for og imod. På den ene side skal du have sex for at få børn og på den anden side medfører en risiko for overførsel af sygdomme. Vores resultater tyder på, at sagen er mere kompliceret hvad kvinder angår, og at der er forskel på hvordan seksuel ophidselse ændrer deres væmmelse."

Billederne, der blev anvendt til at fremkalde afsky var bl.a. syge eller tilskadekomne mennesker og lig, fækalier og folk, der kastede op.

De erotiske film var blevet produceret og instrueret af kvinder og beregnet til specifikt at ophidse kvinder.

Billederne, der skulle fremkalde frygt, inkluderede voldelige mennesker, farlige dyr, våben, højder, tornadoer og brand.

Før forsøgene blev alle kvinder bedt om at indsætte en vaginal photoplethysmograph - en akryl tampon-formet enhed, der måler blodtilførslen til vagina - og dermed seksuel ophidselse. De blev også bedt om at angive deres seksuelle ophidselse, væmmelse og frygt efter deres test.

Kvinder, der blev udsat for væmmelige billeder, før de så den erotiske film var tre gange mindre seksuelt ophidsede end dem, der blev udsat for skræmmende billeder. Der var ingen signifikant forskel i graden af seksuel ophidselse i de andre grupper, der fik præsenteret de væmmelige eller skræmmende billeder efter den erotiske film.

Tidligere undersøgelser har vist, at seksuelt ophidsede mænd er langt mindre tilbøjelige til at finde ting væmmelige, men undersøgelsen viste ikke den samme tendens hos kvinder. Det var dog forudsigeligt på grund af kvinders større sårbarhed over for at blive syge ved seksuel aktivitet, siger dr. Fleischman, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet PLoS ONE.

Udskriv E-mail

Del med din familie og venner

Værd at vide eller vrøvl. Hvad siger du?