6 overraskende årsager til depression

Er du blevet deprimeret uden at du egentlig forstår hvorfor behøver det ikke at skyldes en af de normale stressfaktorer, som de fleste kender.

Normalt skyder man skylden på stressende begivenheder i livet, men det er jo et meget vidt begreb, der kan dække over alt fra ensomhed og arbejdsløshed til dødsfald i familien.

Kvinder er mere tilbøjelige til at blive ramt af depression end mænd, men denne tendens bliver mindre med alderen.

Her er seks skjulte grunde til depression, som de færreste forestiller sig.

1. Sommerdepression

Vi kender bedst til vinterdepresssion, der rammer omkring 5 procent af befolkningen, men nogle mennesker rammes af en sommerdepression fordi kroppen har svært ved at tilpasse sig nye sæsoner med forskellige temperaturer. Dette kan forårsage ubalance i hjernens kemi og påvirke neurotransmitteres aktivitet, hvilket kan føre til depression.

2. Tarmbakterier

En helt ny undersøgelse fra McMaster University har opdaget, at tarmbakterier spiller en vigtig rolle i at fremkalde angst og depression.

Gennem adskillige museforsøg konstaterede forskerne at mus, der fra fødslen var blevet stresset ved jævnligt at blive fjernet fra deres mor, viste tegn på angst og depression.

Men en anden gruppe mus, der havde været udssat for den samme stress fra fødslen, men ikke havde nogen tarmflora, viste ingen tegn på angst og depression.

Først da forskerne transplanterede bakterier fra den første gruppe til den anden gruppe begyndte de at udvise tegn på depression.

Til gengæld viste mus, der ikke var blevet stresset fra fødslen, ingen tegn på angst og depression, da de fik transplanteret tarmbakterierne.

Forskerne vil nu begynde at undersøge om tarmfloraen hos deprimerede mennesker er anderledes.

3. Overkvalificeret

De mange tusinde nydanskere, der kommer til Danmark uden at kunne få et job, der svarer til deres kvalifikationer, risikerer at medføre et boom i depressioner i de kommende år.

Forskere fra det belgiske Ghent University undersøgte mere end 16.600 ansatte i alderen fra 25 år til 60 år i 21 europæiske lande, og her målte de niveauet af depression baseret på spørgeskemabesvarelser.

Overkvalificerede medarbejdere viste sig at have en større risiko for depression, hvis det job de havde ikke svarede til deres uddannelse. Og problemet var størst i de lande, hvor der var et højt uddannelsesniveau.

Forskerne siger, at en hurtig stigning i antallet af borgere med højere uddannelser ikke i sig selv er en dårlig udvikling men i nogle vestlige lande har arbejdsmarkedet ikke fulgt med det større antal højtuddannede, og det fører til en mangel på udfordrende jobs.

  • 1
  • 2
Del med din familie og venner

Værd at vide eller vrøvl. Hvad siger du?