Tidlig fødsel ser ud til at påvirke børnenes personlighed, så de - oftere - er tilbagetrukkede og reserverede.Tidlig fødsel ser ud til at påvirke børnenes personlighed, så de - oftere - er tilbagetrukkede og reserverede.

Tidligt fødte bliver tilbageholdende og generte

Er du genert og reserveret, så kan det måske skyldes, at du er født for tidligt og vejede meget lidt ved fødslen.

Det antyder ny forskning fra University of Warwick, hvor forskere har spurgt ind til personligheden og psyken hos 200 voksne på omkring 30 år, der var født for tidligt - før uge 32 (normalt er uge 39-40) - og/eller var født med en lav fødselsvægt under 1,5 kilo.

Resultaterne viste, at deltagerne lå meget højt når det gjaldt autistiske træk, neuroticism, introversion og nedsat risikovillighed.

"Personlighedtræk er meget vigtige, fordi de hjælper folk til at udvikle sig og sikre sociale relationer og reserverede personer kan opleve problemer i sociale relationer med deres kammerater, venner og partnere," siger chefforsker professor Dieter Wolke fra psykologi-insttuttet på Warwick Medical School, der har fået undersøgelsen offentliggjort i Archives of Disease in Childhood: Fetal & Neonatal Edition.

Undersøgelsen blev gennemført i det sydlige Bayern, Tyskland, hvor forskerne sammenlignede de 200 for tidligt født voksnes personlighed med et lignende antal voksne, der var født rettidigt.

Tidligere undersøgelser har knyttet dårlige relationer og social-emotionelle problemer i barndommen med regionale forstyrrelser i den hvide substans, i den højre orbital frontale cortex, som er en region, der er involveret i forståelse af sociale regler og social kognition.

Tidlige påvirkninger i livmoderen og overbeskyttende forældre menes også at være mulige faktorer bag en tilbagetrukket personlighed.

"Tidligere undersøgelser har fundet, at reserverede børn oftere bliver mobbet i skolen og sjældnere kommer på universitetet eller opnår et højtlønnet job. De har også færre sociale kontakter, har sværere ved at finde kærligheden og til at få børn," siger professor Wolke.

"Forældre med for tidligt fødte børn burde instrueres i teknikker til at fremme deres barns sociale færdigheder for at kompensere for dets socialt tilbagetrukkede personlighed."

Tags: introvert, neuroticisme

Del med din familie og venner

Værd at vide eller vrøvl. Hvad siger du?