Har du let til letter og smil, så kan du have en genvariant, der i det hele taget betyder, at du lettere bliver følelsesmæssigt berørt.Har du let til letter og smil, så kan du have en genvariant, der i det hele taget betyder, at du lettere bliver følelsesmæssigt berørt.

Gener afgør hvor let du smiler og griner

Har du let ved at le, så har du formentlig en genvariant, der både gør dig mere lattermild og mere i dine følelsers vold.

Det antyder i hvert fald en ny undersøgelse fra Northwestern University og universitet i Geneve, hvor forskere ved at teste mennesker, der så morsomme filmklip, konstaterede at dem, som havde lettest til latter også oftere havde denne genvariant.

Tidligere forskning har vist at 5-HTTLPR er involveret i reguleringen af ​​serotonin, der er en neurotransmitter som er afgørende for depression og angst, men denne undersøgelse viser, at genet også er knyttet til positive følelsesmæssige udtryk.

Forskellen er tilsyneladende længden af genets såkaldte alleler. En allel er en variant af et gen. Hvert gen har to alleler, som vi har arvet fra hhv. mor og far.

Tidligere forskning har antydet, at de korte alleler havde negativ indflydelse på depression, angst og stofmisbrug. Mennesker med korte alleller viste sig at have flere negative følelser end dem med lange alleler.

Men den seneste undersøgelse tyder på, at folk med korte alleler også kan være mere følsomme over for de positive følelsesmæssige højdepunkter i livet.

"At have den korte allel er ikke dårligt eller risikabelt," siger Claudia M. Haase, der er lektor i menneskelig udvikling og socialpolitik på Northwestern School of Education and Social Policy.

"I stedet synes den korte allel at forstærke de følelsesmæssige reaktioner på både gode og dårlige oplevelser og miljø."

"Vores undersøgelse giver et mere fuldstændigt billede af følelseslivet hos mennesker med den korte allel. Folk med korte alleler kan trives i et positivt miljø og lide i et negativt, mens folk med lange alleler er mindre følsomme over for gode og dårlige oplevelser."

Afgørende smilerynker

Undersøgelsen kombinerede tre eksperimenter fra forskellige laboratorier på University of Californien i Berkeley. I det første forsøg blev unge voksne vist tegnestriben "The Far Side" af Gary Larson. I det andet forsøg så unge, midaldrende og ældre voksne et morsomt klip fra filmen "Strangers in Paradise". I det sidste eksperiment blev midaldrende og ældre ægtefæller bedt om at diskutere noget de var uenige om i deres ægteskab.

Forskerne videofilmede de frivillige under forsøgene. Uddannede forskere afkodede derefter deres smil og latter ved hjælp af "Facial Action Coding System", der beskriver små bevægelser i ansigtet.

Undersøgelsen fokuserede på ægte positive følelsesmæssige udtryk.

"Folk smiler eller griner nogle gange  - selv om de ikke finder det sjovt - bare for at være høflige eller for at skjule negative følelser," siger Ursula Beermann fra University of Geneva.

De vigtige spor ses i musklen omkring øjnene, der resulterer i såkaldte smilerynker," siger Beermann.

"De ses kun i forbindelse med rigtige smil og latter."

Samlet set deltog 336 i eksperimenterne. Forskerne indsamlede spytprøver fra de frivillige for at analysere deres 5-HTTLPR gen.

Kombineret med de tre eksperimenter viste det sig at deltagere med korte alleler på 5-HTTLPR genet havde større positive følelsesmæssige udtryk. Konkret viste folk med korte allel større, ægte smiler og latter end folk med lange alleler.

"Denne undersøgelse er en klar støtte til ideen om, at positive følelser tilhører samme familie som negative, når det handler om de korte alleler," siger Robert W. Levenson, der er professor i psykologi på University of California i Berkely, som stod bag eksperimenterne.

"Det kan være, at i hele spektret af ​​menneskelige følelser, at disse gener kan skrue op for forstærkeren. Det kaster nyt lys over en vigtig brik i det genetiske puslespil."

Del med din familie og venner

Værd at vide eller vrøvl. Hvad siger du?