Resveratrol i mængder svarende til indholdet i et stort glas rødvin var dobbelt så effektivt, som en 200 gange større dosis.Resveratrol i mængder svarende til indholdet i et stort glas rødvin var dobbelt så effektivt, som en 200 gange større dosis.

Små doser resveratrol bedre mod tarmkræft

Stoffet resveratrol, der er en antioxidant, som findes i røde vindruers skind, er bedre til at beskytte mod kræft i små doser end store.

Denne overraskende konklusion drager forskerne fra University of Leicester efter at forsøg med mus har vist, at tarmkræftceller mindskes mest ved små doser svarende til indholdet i et glas rødvin. 

Tidligere undersøgelser har hovedsageligt undersøgt virkningerne af høje doser resveratrol, men her har forskerne sammenlignet effekten af ​​resveratrol svarende til mængden i et stort (ca. 250 ml.) glas rødvin og en dosis 200 gange højere.

Resultater fra mus med en højere tilbøjelighed til tarmkræft viste, at den lille dosis medførte en 50 procents reduktion i tumorstørrelse mens den meget højere dosis medførte en 25 procents reduktion. 

Den lille dosis resveratrol var altså dobbelt så effektiv som den højere dosis, men det gjaldt kun i forhold til mus, der var blevet fodret med en fedtrig kost. En gruppe mus fodret med en almindelig kost reagerede ikke på denne måde.

"For første gang ser vi, at mindre resveratrol er mere effektivt. Denne undersøgelse viser, at små mængder kan være bedre til at forebygge tumorer end at tage en høj dosis. Det samme kan være tilfældet for andre plante-afledte kemikalier og vitaminer. Der bør laves flere undersøgelser af virkningerne af lave doser," siger Karen Brown, professor i translationel kræftforskning ved University of Leicester og chefforsker på undersøgelsen, der er offentliggjort i tidsskriftet Science Translational Medicine.

Test af kræftcelleprøver fra tarmkræftpatienter, der havde fået en lille dosis resveratrol før deres tumor blev fjernet, viste også en stigning i aktiviteten af det cellebeskyttende enzym NQO1, der aktiveres ved oxidativt stress.

Disse resultater tyder på, at resveratrol fungerer ved at modulere energibalance og reagere på stress, men der er brug for at lave flere forsøg med mennesker for at underbygge resultaterne.

"Denne undersøgelse betyder ikke, at et glas rødvin vil reducere din risiko for kræft, fordi du ikke kan adskille resveratrol fra alkoholen og stigningen i. kræftrisiko forbundet med alkohol opvejer eventuelle fordele ved resveratrol," siger dr. Julie Sharp, der er chef i Cancer Research UK.

Del med din familie og venner

Værd at vide eller vrøvl. Hvad siger du?