Mens høje kvinder ser ud til at være beskyttet bedre mod hjerteproblemer, så synes lave kvinder at være bedre beskyttet mod kræft.Mens høje kvinder ser ud til at være beskyttet bedre mod hjerteproblemer, så synes lave kvinder at være bedre beskyttet mod kræft.

7 ting din højde siger om dit helbred

Ærgrer du dig over at du ikke er særlig høj, så glæd dig over at du har en mindre kræftrisiko, men højere mennesker har også grund til at glæde sig over deres helbredsudsigter.

Om det er gener eller livsstil, der medfører forskellene er ikke altid helt klart, men selv om vores højde ofte er nedarvet, har børnesygdomme og ernæring i barndommen også betydning.

Her er det korte af det lange af syv undersøgelser om din højdes betydning for dit helbred.

1. Graviditet

Højere kvinder over 168 cm har en over 60 procent mindre risiko for at udvikle svangerskabsdiabetes end kvinder under 158 cm. Det viste en undersøgelse i 2014 fra City University of New York, der så på mere end 220.000 graviditeter.

Forskerne er ikke sikker på, hvorfor, men de spekulerer i, at de gener, der er relateret til højden har en effekt på glukose tolerance.

2. Demens

En stor undersøgelse fra University of Edinburgh af næsten 220.000 mennesker i hele Storbritannien, fandt at mænd, der var under 165 cm havde en 50 procent større risiko for at udvikle demens end mænd på 172 cm.

En forskel på 7 cm mellem enhver højde øgede også risikoen for at dø af demens med 24 procent. Så en mand på f.eks. 182 cm ville have en 24 procent mindre tilbøjelighed til at til at dø af demens end en mand på 175 cm.

For kvinder var sammenhængen ikke lige så stor, men der var stadig en 35 procent øget risiko for at udvikle demens for kvinder, der var 156 cm sammenlignet med kvinder på 165 cm. Her medførte en forskel på 7 cm i højden en øget risiko på 13 procent.

Forskerne mener, at sammenhængen i højere grad end genetik hænger sammen med børnesygdomme, stress og dårlig ernæring.

3. Mindre kræftrisiko

Jo højere kvinder er, des større er deres risiko for at få kræft. For hver 10 centimeter stiger risikoen med over 13 procent.

Det viste en storstilet undersøgelse i 2013 af over 20.000 amerikanske kvinder, der overraskende afslørede, at højden har større betydning for kræftrisikoen end kvindernes vægt.

Kvindernes øgede risiko for kræft gælder flere kræftformer, blandt andet brystkræft, tarmkræft, nyrekræft, æggestokkræft og fire andre kræftformer.

Forskerne konstaterede, at for hver 10 centimeter ekstra højde var der en 13 procent stigning i risikoen for at udvikle kræft generelt.

Men for de enkelte kræftformer var der helt op til 29 procent højere risiko for at udvikle kræft for hver ekstra 10 cm.

4. Prostatakræft

Høje mænd har også en øget risiko for aggressiv prostatakræft, viste undersøgelse af mere end 9.000 britiske mænd. Forskerne fandt en 23 procent øget risiko for alvorlig prostatakræft for hver 10 centimeters stigning i højden.

5. Hjertesygdom

Bare 6-7 centimeters forskel i højde øger eller mindsker risikoen for hjerteanfald eller hjertesygdom med over 13 procent.

Det viser en nyere undersøgelse fra University of Leicester, der er baseret på genetiske data fra næsten 200.000 personer med eller uden koronar hjertesygdom, som blev testet for 180 genetiske varianter, der påvirker højden og også er forbundet med koronar hjertesygdom.

"Jo flere genetiske varianter, du har, der gør dig højere, des mindre bliver din risiko for hjertesygdomme - og omvendt, hvis du har genetiske varianter, der gør dig kortere, des højere er din risiko," siger dr. Christopher Nelson, der står bag analysen.

6. Slagtilfælde

En israelsk undersøgelse i 2002 fra Tel Aviv University af mere end 10.000 mænd, hvoraf 364 døde af slagtilfælde, viste, at for hver 5 centimeters fald i højden steg risikoen for dødelige slagtilfælde med 13 procent. Den fjerdedel af mændende, der var kortest, havde en 54 procent større risiko for at dø af slagtilfælde end den fjerdedel af mændene, der var højest.

7. Livslængde

Lave niveauer af et væksthormon og proteiner, der er forbundet med vækst, IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1), har også vist sig at have betydning for dødeligheden og alderslængde. Jo højere niveuaer af IGF-1 i alderdommen, des højere dødsrisiko. Det viste bl.a. en undersøgelse fra Albert Einstein College of Medicine i 2014. IGF-1 ser ud til at øge kræft-risikoen med alderen - formentlig pga. at et højt nivau øger kræftcellers vækst.

 

Tags: demens, højde, graviditet, prostatakræft, slagtilfælde

Del med din familie og venner

Værd at vide eller vrøvl. Hvad siger du?