Unge mænd mister op til en tredjedel af deres muskelstyrke i benene, hvis de ikke bruger dem i to uger.Unge mænd mister op til en tredjedel af deres muskelstyrke i benene, hvis de ikke bruger dem i to uger.

To ugers inaktivitet kan gøre dine muskler årtier ældre

Har du tænkt dig at tilbringe de næste uger på langs på stranden nærmest uden at røre dig ud af stedet, så kan du godt forvente, at dine muskler føles adskillige år ældre, når du vender tilbage til fitnesscentret.

Bare to ugers inaktivitet får nemlig dine ben til at miste muskelstyrke i et markant omfang. Hvis man ligefrem brækker et ben svarer den mistede muskelstyrke faktisk til at man på kort tid er blevet 40-50 år ældre.

Det viser ny forskning fra Center for Sund Aldring og Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet, der har undersøgt, hvad der sker med musklerne hos yngre og ældre mænd efter en periode med fuld inaktivitet, såkaldt immobilisering af et ben med en benskinne.

"Vores forsøg viser, at inaktivitet påvirker muskelstyrken hos unge og ældre ens. Efter 14 dage med det ene ben i skinne mister de unge op mod en tredjedel af deres styrke, mens de ældre mister cirka en fjerdedel. En ung mand, som bliver immobiliseret i 14 dage, mister muskelstyrke i benet svarende til, at han bliver 40-50 år ældre", siger Andreas Vigelsø, forsker ved Center for Sund Aldring og Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet.

Unge mister dobbelt så meget muskelmasse

Med alderen mister vi muskelmasse, og derfor har unge mænd cirka et kilo muskelmasse mere i hvert ben end ældre mænd. Begge grupper mister muskelmasse ved 14 dages inaktivitet - de unge mistede gennemsnitligt 485 gram i det immobiliserede ben, mens de ældre mister cirka 250 gram. Begge gruppers kondition faldt også i perioden med et ben i skinne.

"Jo mere muskelmasse du har, des mere mister du. Det betyder, at er du trænet og bliver skadet, mister du formentligt endnu mere muskelmasse på den samme tid end en utrænet. Selvom de ældre mister mindre muskelmasse, og faldet i kondition er mindre end hos de unge, så er det formentligt et mere kritisk tab for de ældre. Det skyldes, at det i højere grad kan gå ud over deres livskvalitet og sundhed", fortæller Martin Gram, forsker ved Center for Sund Aldring og Biomedicinsk Institut.

Cykling er ikke nok

Efter 14 dages inaktivitet, cykeltrænede forsøgspersonerne 3-4 gange om ugen i 6 uger.

"Desværre er cykeltræning ikke er nok til, at forsøgspersonerne genvinder deres oprindelige muskelstyrke. Cykeltræning er derimod tilstrækkeligt til at genvinde den tabte muskelmasse og kondition. Skal du også genvinde din muskelstyrke efter, at du i en periode har været helt inaktiv, skal du supplere med styrketræning", konstaterer Andreas Vigelsø. 

"Det er interessant, at tabet af muskelmasse ved inaktivitet går hurtigt og faktisk tager det tre gange så lang tid at komme tilbage til udgangspunktet Det kan skyldes, at når vi er inaktive, så er det alle døgnets 24 timer", siger Martin Gram.

Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Rehabilitation Medicine.

Tags: muskler, ferie, skader

Del med din familie og venner

Værd at vide eller vrøvl. Hvad siger du?